Whitepaper

Customer Interaction Framework

I takt med att antalet digitala kanaler ökar och diversifieras blir också situationen för marknadsföraren allt mer komplex. Utmaningen att skapa och bibehålla en kundresa över samtliga kanaler och se till att den levererar värde blir allt svårare. För att kunna hantera detta krävs proaktivitet, struktur och metodik.