Introducing the Strategic marketing operations organization

Framgångsrik förändring är inte en engångs-aktivitet utan ett resultat av ständig utveckling. En kundcentrerad organisation är inget undantag.

Den ställer krav på levererans av bra kundupplevelser och att man håller sig ajour med digitaliseringens senaste möjligheter. För att klara av detta behövs rätt stödfunktioner för att utveckla, upprätthålla och mäta alla marknadsföringsaktiviteter från skapande till leverans.

Strategic_marketing_Operations-WP_onepage